Jesper Gejl Hollmann

Født i 1969, Gift med Belma, og sammen har vi 2 børn

Resumé:

Jeg har igennem mit konsulentarbejde samarbejdet med større globale organisationer, hvor jeg har været ansvarlig for at planlægge og udvikle større trænings- og uddannelsesaktiviteter. Primært i forbindelse med virksomhedernes udførsel af uvante operationer i pressede situationer, hvor sammenhold, kommunikation og team spirit har været en kritisk faktor for projektets succes.

En typisk opgave har været at kortlægge, identificere og planlægge trænings og uddannelsesaktiviteter i samarbejde med nøglepersoner i virksomhederne. Udfordringen for virksomhederne har typisk været at få opsat den strukturerede og minutiøst planlagt træningsaktivitet, nødvendig for at opnå sammenhold på tværs af afdelinger og ansvarsområder.

Jeg tilgår opgaven ved først at identificere de kritiske faser i operationen ud fra sandsynlighed og konsekvens, herefter kortlægger vi detaljeret den ønskede handlingsplan. Når den konkrete plan er på plads, gennemgår vi mulige faldgrupper og afgivelser for at sikre en 360 graders approach. Herefter planlægges og udvikles træningsaktiviteterne for de kritiske områder i operationen.

Træningen udføres altid med de personer, der er med i, og ansvarlig for operationen. Træningsaktiviteterne foregår helst on site, og er en kombination af klasselokale-, rekvisit og real life træning. På den måde sikrer jeg mig, at virksomheden får den nødvendige træning og opfølgning så tæt på virkeligheden som muligt.

Undervejs og afslutningsvis udføres der altid et after action review, hvori vi gennemgår og tilretter processen, indtil alle føler sig komfortabel i sin rolle og klar til at tage det pågældende ansvar.

Under hele processen bliver læringen dokumenteret, således de nødvendige tiltag bliver implementeret og der bliver fulgt op på eventuelle nye udviklingspunkter.

Ledelseskompetencer:
Projektledelse og Procesoptimering

Faglige kompetencer:
Erfaringer fra hæren og produktion

Særlige interesser:
Digitalisering, medarbejderudvikling, Produktions KPI

Sproglige kundskaber:
Engelsk på forhandlingsniveau i skrift og tale

01.2019 til nuMedstifter af INITIA
01.2018 til nuProjektleder ved Dansk Scanning A/S
09.2015 til 01.2018Delingsfører for SKYTS deling ved Hærens Hamp og Ildstøttecenter
08.1988 til 09.2000 Revisor, Financial controller og logistikchef
09.2012 til 05.2015BA i ledelse og landmilitære operationer, Hærens Officersskole
09.2013 til 06.2006HHX