Strategiudvikling

Strategiudvikling

"Hvis man altid gør, hvad man altid har gjort, vil man maksimalt opnå de resultater, man altid har opnået"

Der er naturligvis mere end én måde at starte en strategisk proces på. Vi ”sværger” til at lægge ud med en workshop over et par dage.

Naturligvis tror vi ikke på, at man i løbet af et par dage kan udarbejde en strategisk plan for en virksomhed. Et forsøg på at gøre det, vil aldrig kunne kaldes seriøst. Vi tror for øvrigt heller ikke på påstanden om, at ændringerne i omgivelserne nu foregår så hurtigt, at det ikke svarer sig at udarbejde nogen strategi. Tværtimod har vi den opfattelse, at netop dette forhold gør, at virksomheder og organisationer, der også ønsker at opleve fremtiden, må planlægge for den.

Det har gennem årene vist sig, og det uanset forretningsområde, at den måde, man typisk besvarer et øget konkurrencetryk på, er ved at give konkurrenterne "kamp til stregen".

Vore mange erfaringer og observationer viser imidlertid, at en sådan holdning næsten altid bare fører til faldende overskud - og det, der er værre. Konkurrenter skal derfor ikke udkæmpes. De skal  udtæn-kes! Virksomheder og organisationer med langstrakt succes er da også i højeste grad kendetegnet ved at gøre noget, der er relevant, positivt anderledes, som kunderne ser det, frem for blot at basere sig på de traditionelle midler.

Det er i det lys, initia har udviklet sine strategiske workshops. En lang række såvel store som mindre danske og udenlandske virksom-heder kan bekræfte, at afholdelse af en sådan workshop har dannet det perfekte grundlag for udarbejdelsen af de strategiske planer, der kan sikre, at virksomhedernes overlevelseskraft styrkes og fastlagte mål realiseres.

Metode:
Under workshoppen, der typisk strækker sig over små 2 dage og af-vikles i internatform, gennemfører vi en række drøftelser samt analyser. I den forbindelse baserer vi os bl. a. på et omfattende checklistemateriale, som i forvejen er udarbejdet af initia. Der vil  være en betydelig involvering af deltagerne.

Deltagerne i workshoppen er naturligvis virksomhedernes ledelse og nøglemedarbejdere. Hvor der er tale om mindre virksomheder, ser vi nu ofte alle medarbejderne som deltagere.

Efter workshoppen udarbejder initia en "Hvidbog", der indeholder de væsentligste elementer fra forløbet. Dermed er der dannet et stærkt grundlag for de næste afsæt.

Prøv at kontakte os, så vi sammen kan drøfte, hvordan vi ved hjælp af en strategisk workshop kan forberede en positiv fremtid for netop din virksomhed.