initia's velgennemprøvede program
for search og selection

Også når det drejer sig om search og selection går initia efter vind/vind/vind-situationer. Virksomheden skal vinde en god ny medarbejder, medarbejderen skal vinde en god arbejdsplads - og initia skal vinde endnu en god erfaring.

For at opnå det skal man basere sig på elementer som grundighed, ansvarsbevidsthed samt en hyper professionel erfaring og indstilling.

Det første vi foretager os, når vi står med en ny searchopgave i hånden er at sikre os, at virksomheden og vi er helt enige om, ikke alene hvad det er for en opgave en ny medarbejder skal løse men også, hvilke krav og forventninger der knytter sig til opgavernes løsning, og hvem medarbejderen i det hele taget skal samarbejde med både internt og eksternt. Først herefter kan vi udarbejde en krav- og kandidatprofil.

Herefter går vi i gang med at søge og udvælge relevante kandidater, som så præsenteres for virksomheden. Udvalgte kandidater testes herefter, ligesom der gennemføres referencesamtaler.

Resultaterne af testene samt referencesamtalerne forelægges nu klientvirksomheden under et møde, og resultaterne sammenholdes med de specificerede kravprofiler.

Hvor det er relevant at interessere sig for en intern rekruttering, kan initia gennemføre en relevans- og kompetencevurdering af de interne kandidater.

Fremgangsmåden, som den her er beskrevet, er ikke den eneste måde, initia arbejder på. Forholdet er, at initia kan indgå i udvælgelsesprocessen, der hvor vore samarbejdspartnere ønsker det. Der er således situationer, hvor vi alene er involveret i forbindelse med gennemførelsen at tests og analyser - ikke mindst hvor der er tale om interne rekrutteringer.