At sørge for, at de rigtige medarbejdere er til disposition er en vigtig ledelsesopgave...

Dette at ansætte de rigtige medarbejdere er en af dagens store udfordringer. Ikke mindst fordi virksomhedens fremtidige situation og overlevelsesevne er tæt forbundet med summen af dens kompetencer og organisationens villighed til at nyttiggøre kompetencerne formålsbestemt.

Overfor det forhold står den kendsgerning, at dagens og ikke mindst fremtidens medarbejdere bliver mere og mere kritiske i forbindelse med deres valg af arbejdssted. Det sted, hvor de skal tilbringe så stor en del af deres vågne tid, skal byde på mere end økonomisk og psykisk tryghed. Stedet skal blandt andet byde på optimale muligheder for, at medarbejderne kan opleve, at de udvikler sig - og at det, de foretager sig, giver mening. Men ikke nok med det.

Medarbejderne kræver allerede i dag, at de følelsesmæssigt passer ind i arbejdsmiljøet - at kemierne passer, som det siges. Og det krav vil ikke blive mindre.

I forbindelse med ansættelser og dette at matche virksomhed og kandidater er der i sandhed fejlkilder nok.

Fejlansættelser skal naturligvis undgås i det omfang, det overhovedet er muligt. Dels fordi en fejlansættelse for virksomheden let kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner, når man regner det hele med og dels fordi, for den medarbejder, som ikke falder til eller gør fyldest, kan sagen være endnu mere alvorlig.

Der er altså flere gode grunde til at involvere initia, når den seriøse opgave skal løses. Nemlig at sikre at virksomheden har de bedst tænkelige medarbejdere til disposition.