Initia kursus- og konsulentvirksomhed

Kort om initia

initia blev etableret i 1987 som en konsulent- og uddannelsesvirksomhed, der af omgivelserne - og her ikke mindst kunderne - skulle opfattes som en relevant og positivt anderledes samarbejdspartner.

Formålet var og er fortsat at medvirke til at sikre kvalitativ og kvantitativ vækst for danske og udenlandske virksomheder og organisationer. Dels gennem aktiv deltagelse i virksomhedernes og organisationernes hverdag og processer - og dels ved at tilbyde situationstilpassede kurser og uddannelsesforløb. Alt sammen noget, der virkelig skulle gøre en forskel.

Men ikke nok med det. initia's ydelser skulle prismæssigt være påvirket af en ydmyg holdning til faste omkostninger som for eksempel brede marmortrapper og messingbeslag. Vi har således kun eet beskedent fælleskontor. Vi tror i det hele taget meget på hjemmekontorets velsignelser.

Et andet af vore principper er, at vi ikke stiller krav om, at vore konsulenter og instruktører er "hærdebrede og muskuløse yngre mænd eller rynkeløse kvinder". Til gengæld kræver vi så, at det er personer, der har en relevant videregående uddannelse eller som i det mindste selv gennem aktiv indsats har indhøstet så mange erfaringer, at man uden videre kan betegne dem som specialister.

Der er mange i såvel Danmark som i udlandet, der gennem årene har oplevet, at initia ikke blot er bedre - initia er også billigere.

Under alle omstændigheder kan vi med stolthed konstatere, at adskillige af vore kunder har været med os gennem alle årene.

Spaltebredde_400px.gif