Lederudvikling, lederudviklingskurser

Lederudvikling

Når vi her præsenterer indholdet af nogle af vore udviklingsprogrammer, må formuleringerne ikke opfattes som endelige. Husk på, vi tilpasser det enkelte forløb til det, der er relevant for organisationen og deltagerne. Under alle omstændigheder vil der være en stor og relevant deltagerinvolvering. Typisk ser programmerne nogenlunde sådan ud:

-------------------------------------------------------------------------------

"Den nyudnævnte leder"

Afholdes over 3 x 2 dage
 
Indhold:
 • Nu er du altså leder!
 • Sådan kommer du godt igennem de 3 faser i din omstillingsproces
 • Den gode leders karakteristika
 • Lederens opgaver og forskellige roller - og hvad de kræver af dig. Også i forhold til dine tidligere kollegaer
 • De typiske faldgrupper og hvordan du undgår af falde i
 • Mellemlederens primære og sekundære opgaver
 • Situationsrelevant og præstationsfremmende ledelse. God ledelse er mange ting
 • Delegering og opfølgning
 • Kommunikation i stedet for kommunikaos
 • Assertion som ledelsesgrundlag
 • Motivation med langtidseffekt
 • Forskellige menneske- og medarbejdertyper
 • Det effektive teams kendetegn
 • Opbygningen af præstationsorienterede teams
 • Din personlige udvikling - og planen herfor
-------------------------------------------------------------------------------

"Situationsrelevant og resultatskabende ledelse"

Afholdes over 2 x 2 dage

Indhold:
 • Ledelse er mange ting. Det gælder i høj grad også god ledelse
 • Din personlige lederstil
 • De kritiske succesfaktorer
 • En forudsætning for at kunne lede andre er, at man kan lede sig selv.
 • Den vigtige positive indstilling og tankestyring som lederværktøjer
 • Præstationsoptimering. Sådan kommer du og dine medarbejdere til at præstere mere
 • Forskellige signaler - og sådan reagerer man bedst på dem
 • Udnyt de muligheder der ligger i medarbejdernes feedback
 • Lederen som coach og rollemodel
 • Planlægning og strukturering af en coachingproces
 • Coachingens forskellige faser og deres gennemførelse
 • Den vanskelige samtale
 • Øget sikkerhed i beslutningerne
 • Fra planer til resultater
-------------------------------------------------------------------------------"Systematisk gennemførelse af medarbejder- og udviklingssamtaler

Afholdes over 1 1/2 dag
 
 
Indhold:
 • Medarbejder- og udviklingssamtalen som et vigtigt ledelsesværktøj
 • Hvad medarbejder- og udviklingssamtaler er - og ikke er
 • Samtalernes forberedelser og deres opbygning
 • Udarbejdelse af samtaleskema
 • Fastlæggelse af kompetencegab - og hvad der bør gøres ved konstateringen
 • Bedømmelser af medarbejderne - eller ej
 • Skal der gennemføres bedømmelse af medarbejderne, bør den gennemføres sådan.
 • Opbygningen af et bedømmelsesprincip
 • Gennemførelsen af samtalerne. Deres indledning, hovedsubstans og afslutning
 • Kommunikation i stedet for "kommunikaos"
 • Hvad der bør gøres efter samtalerne. Den vigtige opfølgning
 • Den besværlige medarbejder
-------------------------------------------------------------------------------

Undgå af mødetid bliver ødetid…

Afholdes over 1½ dag. Der er indlagt flere øvelser.
 
 • Etableringen af den rigtige mødekultur
 • Hvornår skal der indkaldes til et møde – og hvornår skal der ikke?
 • Forbered mødets succes således
 • Den rigtige måde at opbygge en dagsorden på
 • Mødets fysiske rammer og faciliteter
 • Mødelederens rolle og pligter
 • Profilen af den gode mødesekretær – og af den gode mødedeltager
 • Forskellige deltagertyper – og hvordan man samarbejder med dem
 • Mødets indledning og start
 • Hold nu mødet på sporet og gør sådan
 • Debatteknik. Hvad du gør, når uenighederne melder sig
 • Mødets ”milepæle” og hvordan man når frem til dem
 • Den vigtige afslutning af mødet
 • Hvad referatet skal indeholde
 • Hvad der skal ske efter mødet