Lederudvikling, salgstræning, personlig udvikling

Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på en anderledes effektfuld måde

Langt de fleste indeholder uudnyttede ressourcer. Lad dog os hjælpe med at få dem nyttiggjort. Det er derfor initia a/s har udviklet et nyt koncept for kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Det nye består blandt andet i, at vi ikke alene interesserer os for deltagerne i udviklingsprogrammerne under selve forløbet. Vi interesserer os også for dem både før og efter. Ikke mindst interesserer vi os for at tilpasse programmerne til virksomhedens og medarbejdernes konkrete situation og dagligdag.

En naturlig konsekvens er så, man ikke finder initia a/s som udbyder af åbne kurser og konferencer, hvor vi ikke vil have mulighed for at gøre det, der er så vigtigt for os. At sikre at uddannelsesforløbene giver resultater, der virkelig kan måles.

Der er et særdeles omfattende kursusmateriale til hver deltager.

De små forskelle i indsats, der ofte giver de store forskelle i resultaterne

Store forskelle i menneskelige præstationer skyldes som bekendt ofte, at dem, der præsterer bedst, bare gør nogle få enkle ting en smule anderledes. Det positive er så, at det ikke alene er muligt at identificere, hvad det er, de succesfulde gør anderledes. Det er alt andet lige også muligt at tilegne sig deres måde at gøre tingene på. Og, det er her initia a/s kommer ind og sikrer, at de ledere og medarbejdere, der står lige over for et præstationsmæssigt gennembrud, såfremt de gør nogle enkle ting relevant anderledes, får dette gennembrud.

Det er ikke mindst det, der er den pædagogiske krumtap i initia’s udviklingsprogrammer sammen med det at sikre, at det komplicerede gøres enkelt - og det enkelte gøres brugbart og resultatskabende.

Erfarende mænd og kvinder er gode at gæste

Vi stiller ikke krav om, at vore instruktører er ”hærdebrede og muskuløse yngre mænd eller rynkeløse kvinder”. Til gengæld kræver vi, at det er personer, der selv har indhøstet erfaringer fra det praktiske liv, og at de er i stand til på en levende, inspirerende, rutineret og effektfuld måde at videregive disse erfaringer.

INITIA's programmer for kompetenceudvikling er karakteriseret ved:

  • At være virksomheds- og situationstilpasset og at tage udgangspunkt i den konkrete virksomheds situation. Det er årsagen til, at man ikke finder initia a/s som udbyder af åbne kurser - for lige at nævne det igen
  • At være praktisk betonet og baseret på velprøvede metoder og principper
  • At blive gennemført af garvede og rutinerede instruktører som alle har en solid faglig og pædagogisk ballast
  • At bære tydeligt præg af at bære frem mod forbedrede præstationer og resultater for deltagerne og deres virksomheder
  • At indeholde en opfølgningsdel som gennemføres uden debitering
  • At der til hver deltager medfølger et omfattende materiale, der er lige til at anvende i det daglige arbejde

At træningen er baseret på såvel instruktion, gruppearbejder som videotræning, hvor det er relevant

Læs mere om de enkelte programmer.

Programmerne omfatter:

Lederudvikling

Salgstræning

Træning i forbedret service og kundebetjening

Personlig udvikling

Spaltebredde_400px.gif